ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำสำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จำหน่ายกล่องของขวัญสำเร็จรูป "สวนดุสิต"
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารจันทร์เจริญ วิทยาเขต สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง