ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมน้ำรั่วจากช่องลม และหน้าต่าง กำแพงด้านหลังอาคาร สำนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสำนักงานและห้องพักพนักงานขับรถ(งานยานพาหนะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตภายในห้องสำนักงานหลักสูตร การบริการลูกค้า ห้องสำนักงานบรรณารักษ์ อาคารเรียน ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง