ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมกับโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง  นำโดย ดร.ขวัญนภา  สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ นักเรียนและนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันครบรอบสถาปนาโรงเรียน 11 ปี และร่วมถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษาปฐมวัย ณ หน้าอาคารประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง วันที่ 2 ธันวาคม 2562 

  

สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง ได้รับเกียรติต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหอการค้าไทย ในงาน “ราตรีไทยเท่ เปิดเสน่ห์เมืองลำปาง”
คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ มสด. ศึกษาดูงานโครงการศิลปวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑสถานเเห่งชาติ พระนคร