สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง ได้รับเกียรติต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหอการค้าไทย ในงาน “ราตรีไทยเท่ เปิดเสน่ห์เมืองลำปาง” เปิดประตูเมือง 3 ยุค สนุกตื่นตา 3 พื้นที่มิติวัฒนธรรม ดื่มด่ำ 3 ตำนานวิถีชุมชน พร้อมทั้งมีการแสดงละครเพลงอิงประวัติศาสตร์ ประกอบแสงสีเสียง พร้อมด้วยกาดหมั้วคัวเมือง ซุ้มอาหารเด็ดของลำปางและภาคเหนือ เพื่อสร้างประทับใจให้กับผู้ร่วมงาน ณ มิวเซียมลำปาง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 

  

นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรยายหัวข้อ A Proposed Model for Developing Human Capital through Higher Education System to Support the Belt and Road Initiative ให้แก่มหาวิทยาลัยกวางสี
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมกับโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง ทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันครบรอบสถาปนาโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง 11 ปี