ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสร้างสื่อการสอน VR ด้วย Photoshop CC และ Poly Tours ฟรี!!! วันที่ 24 ธันวาคม 2562
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศขอเชิญชม "งานวันละอออุทิศ 2019" ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ เริ่มจำน่ายบัตรวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ โถงอาคารละอออุทิศ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-244-5590