ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานตรวจเช็คและซ่อม Air Coolerd Chiller ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาติดตั้งราวระเบียงสแตนเลส ห้องห้องละออพลัส ชั้น ๕ อาคารอารยา สุขวงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดอบรมหลักสูตรเนติปกครอง "หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง" (ที่ได้รับการรับรองแล้วจาก ก.ศป.) รุ่นที่ 2 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563 สนใจติดต่อ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง โทร 02 - 241-7191-4 ต่อ 4161 หรือ 089-6880865 หรือ 092-3232833 หรือสมัครผ่านออนไลน์ได้ที่นี่ https://forms.gle/C4TD8gSAf7bk8ia18