โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  สุพรรณบุรี จัดการแข่งขันกีฬาสี ละอออุทิศเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562 และจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2563 ให้กับนักเรียน และผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 7.30 -14.00 น. ณ โรงยิม อาคารสุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

  

คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ มสด. ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563
กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมบุคลากรกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2563