สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประชุมการจัดตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 (AEC) โดยมี ดร.สุทัน มุมแดง รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานการประชุม ประกอบด้วยวาระสำคัญ เรื่อง การจัดตารางสอบปลายภาคประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 (AEC) ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563

  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมออกบูธงานวันเด็กแห่งชาติ พื้นที่เขตพระราชฐานในพระองค์ฯ ราชวิถี (904) ประจำปี 2563
คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ มสด. ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563