นักศึกษา ม.สวนดุสิต ศูนย์ๆ ตรัง คว้า 2 รางวัล การประกวดเขียนแผนธุรกิจ "Smart Startup : Let's Go Local and Eco"
ครูใหญ่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง รับรางวัลยกย่อง และเชิดชูเกียรติครูฯ ในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563