นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ม.สวนดุสิต คว้ารางวัลการแข่งขัน WICC 2020 (Wandee International Culinary Competition) ประจำปี 2563
นักศึกษา ม.สวนดุสิต ศูนย์ๆ ตรัง คว้า 2 รางวัล การประกวดเขียนแผนธุรกิจ "Smart Startup : Let's Go Local and Eco"