“มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 รายงานผลแบบเรียลไทม์”

🔊🔊 จากสถานการณ์ฝุ่น pm 2.5 มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ด้วยการติดตั้งเซนเซอร์วัดฝุ่นตามพื้นที่ โดยแสดงผลข้อมูลรายนาที และแสดงดัชนีคุณภาพอากาศพร้อมทั้งบอกแนวทางปฏิบัติและการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพในกรณีที่ระดับคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพผ่านเว็บไซต์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากร ผู้มาติดต่อ สามารถติดตามสถานการณ์ในการเฝ้าระวังดูแลป้องกันตัวเอง รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการตามมาตรการต่อไป ทั้งนี้นักศึกษา บุคลากร ผู้มาใช้บริการสามารถติตตามสถานการณ์ฝุ่นบริเวณกองประชาสัมพันธ์ อาคาร 2 (กองปชส.อาคาร 2 ม.สวนดุสิต) ได้ที่ http://blynknano.com:8081/dashboard/793b8e40-329a-11ea-ab2c-17c8fde6d7af?publicId=f8b602e0-ac80-11e9-beda-c14ae904e597
🔊🔊 บริเวณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศได้ที่ http://blynknano.com:8081/dashboard/bd40bbb0-329a-11ea-ab2c-17c8fde6d7af?publicId=f8b602e0-ac80-11e9-beda-c14ae904e597
🔊🔊 หรือสามารถดูข้อมูลผ่านเว็บไซต์โดยใช้แอพ Line สแกน QR code

เอกสารประชาสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.)
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบันไดทางขึ้นพร้อมเทพื้นทางเดินบริเวณสระว่ายน้ำเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง