ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบันไดทางขึ้นพร้อมเทพื้นทางเดินบริเวณสระว่ายน้ำเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

รายงานสถานการณ์ PM2.5 ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผ่านสมาร์ทโฟน
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดให้บริการศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่