ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ระยะที่ 84 (18-21 กุมภาพันธ์ 2563) (คลิก)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ: หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบการ ปี 63
คณะทำงาน Design Thinking จัด SDU Workshop เคล็บลับเพื่อพิชิตใจลูก ด้วยอาหารสูตรละอออุทิศ