คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมกับธนาคารออมสิน ขอเชิญร่วมประกวด Idea ผ่านคลิปวิดีโอ
กิจกรรม 
Smart Start Idea by GSB Start up ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
ในโจทย์ ประกวด 
Creative Idea “ธุรกิจสร้างสรรค์ทำได้จริงกับ Living Tech
สามารถส่งใบสมัครได้ภายในวันที่ 
20 กุมภาพันธ์ 2563

กติกาการเข้าร่วมประกวด 3 ขั้นตอนง่ายๆ

1. กด like & share โจทย์ จาก Facebook : GSB SMEs Startup และตั้งค่าเป็นสาธารณะ

2. ถ่ายคลิปวิดิโอความยาวไม่เกิน 3 นาที

3. ส่งคลิปให้ผู้ประสานงานกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up ประจำมหาวิทยาลัย

เพื่อให้คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ตัดสิน

 

สนใจติดต่อสอบถามคณะวิทยาการจัดการ
คุณสุจิตรา โทรฯ 
02-244-5701 หรือ 064-746-2445

งานประชุมวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ ภูมิภาคอาเซียน (AUCC and AJCC 2020)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ: หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร ปี 63