ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวารสารพยาบาล JOURNALS FOR ๒๐๒๐โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ๑๒ ชั้น ๓ และ ชั้น ๔โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครและเสนอชื่อ ตั้งแต่วันที่ 5 - 24 กุมภาพันธ์ 2563