ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคาร ๒ ชั้น ๑ เป็นห้องพักอาจารย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รายการ ซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง ระบบเครือข่าย ระบบเครือข่ายไร้สาย และระบบกล้องวงจรปิดภายใน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จังหวัดนครนายก
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ๑๒ ชั้น ๓ และ ชั้น ๔โดยวิธีเฉพาะเจาะจง