นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มสด. คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันพับกระดาษโอริงามิิ Mainichi Origami Challenging Contest ครั้งที่ 7
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ ม.สวนดุสิต รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “บุคคลตัวอย่างแห่งปี” พุทธศักราช 2563