นางสาวโสภิตา จันทร์เจริญ ผู้จัดการสำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ “รักษ์โลก รักษ์ต้นไม้ รักศูนย์วิทยาศาสตร์”เพื่อสุขภาพและสภาพแวดล้อมที่ดีของผู้ที่อยู่ภายในศูนย์วิทยาศาสตร์ และเนื่องในวันแห่งความรัก จึงเชิญชวนบุคลากรทุกส่วนงาน ปลูกต้นไม้ฟอกอากาศ ดูดสารมลพิษ อาทิ ต้นไทรใบสัก ต้นคล้าหางนกยูง และมอบให้กับห้องสำนักงานในแต่ละคณะ แสดงออกถึงความรักและความห่วงใยในอีกรูปแบบหนึ่ง ทั้งยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามแนวทางการดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green office) และมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่สวยสะอาด และใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Green & Clean University) ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะพยาบาลศาสตร์ โรงเรียนการเรือน สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ศูนย์สิ่งแวดล้อม รวมถึงพนักงานทำความสะอาด และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ร่วมมือร่วมใจกันปลูกต้นไม้ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร

  

มสด. ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการใหม่ 35 สถาบัน สำหรับการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย The Asia Undergraduate Conference on Computing: AUCC และ The Asia Joint Conference on Computing: AJCC
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ม.สวนดุสิต คว้ารางวัลการแข่งขัน WICC 2020 (Wandee International Culinary Competition) ประจำปี 2563