ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการกุศล"How to give.. ปันอย่างไรให้มีค่า" ในวันอังคารที่25กุมภาพันธ์2563 เวลา08.00-16.00น.ณ ลานกิจกรรม อาคาร1
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคณะกรรมการองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2563