มาตรการและวิธีป้องกัน Covid-19 มสด.

 

 

 

 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมกับธนาคารออมสิน ขอเชิญร่วมประกวด Idea ผ่านคลิปวิดีโอ ในกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up ประจำเดือนมีนาคม 2563 ในโจทย์ประกวด “Creative Idea GSB เชิญชวนสัมผัส ชุมชนท้องถิ่นวิถีไทย” สามารถส่งใบสมัครได้ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563 สนใจติดต่อสอบถามคณะวิทยาการจัดการ คุณสุจิตรา โทรฯ 02-244-5701 หรือ 064-746-2445
มาตรการและวิธีป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ