คณะทำงาน Design Thinking มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัด SDU Workshop เคล็บลับ เพื่อพิชิตใจลูกด้วยอาหารสูตรละอออุทิศ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงาน และดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน และคณะ เป็นวิทยากรบรรยาย กระบวนการผลิตอาหาร เคล็ดลับการปรุงอาหารสำหรับเด็ก พร้อมทั้ง Workshop การทำส้มตำ ยำไข่ดาวสำหรับเด็ก และเมนูอาหารที่ติดอันดับเมนูยอดฮิตของละอออุทิศ ทั้งนี้ ได้แนะนำเกี่ยวกับพัฒนาการอาหารของละอออุทิศ สู่ ละออพลัส ฯลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารอารยา สุขวงศ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 

  

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดอบรมโครงการ "การยกระดับการให้บริการอาหารเครื่องดื่มและสถานที่จัดเลี้ยง"
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ 7 องค์กรใหญ่ระดับแนวหน้าของประเทศ