คหกรรมศาสตร์ สวนดุสิต สุพรรณบุรี แนะวิธีการทำหน้ากากอนามัย

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในวิทยาเขตสุพรรณบุรี
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบสระว่ายน้ำ วิจิตราอาคาร โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง