ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบในสถานการณ์ไม่ปกติ

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบแจ้งหตุเพลิงไหม้ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตของงาน หรือ รายละเอียดการประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์สุขภาพเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางกายสำหรับ นักเรียน ประชาชนทั่วไป ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)