ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องประกวดราคาซื้อรถยนต์ตู้โดยสาร (ปรับปรุงพิเศษ) จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔/๒๕๖๓
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องทำน้ำเย็น No.๑,๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวชิราลงกรณ (บัณฑิตวิทยาลัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง