เมื่อวันที่ 5-6 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 – 16.00 น. ที่ผ่านมา นายกฤตบุญ ทองแท้ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 (World Skills Thailand 2020) โดยได้รับรางวัลชมเชย สาขาประกอบอาหาร ณ วิทยาลัยดุสิตธานี เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

  

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากรฝึกอบรมโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะแรงงาน บริษัท อินทราเซรามิค จำกัด