ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยและงานจราจร ระยะเวลา ๖ เดือน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง