แจ้งหลีกเลี่ยงการทำความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาของสาธารณรัฐตุรกีแห่งไซปรัสเหนือ (Turkish Republic of Northern Cyprus หรือ TRNC) ซึ่งเป็นดินแดนที่นานาประเทศในโลกไม่ได้รับการรับรองว่าเป็นประเทศยกเว้นประเทศตุรกี ฯ-สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม