ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์สุขภาพเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทาง กายสำหรับ นักเรียน ประชาชนทั่วไป ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ ๕/๒๕๖๓