คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมกับธนาคารออมสิน ขอเชิญร่วมประกวด Idea ผ่านคลิปวิดีโอ ในกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ในโจทย์ประกวด “นวัตกรรมธุรกิจเพื่อสุขภาพ โดยคนไทย ก้าวไกลสู่สากล” สามารถส่งใบสมัครได้ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

กติกาการเข้าร่วมประกวด 3 ขั้นตอนง่ายๆ

1. กด like & share โจทย์ จาก Facebook : GSB SMEs Startup และตั้งค่าเป็นสาธารณะ

2. ถ่ายคลิปวิดิโอความยาวไม่เกิน 3 นาที

3. อับโหลดคลิปลง Youtube หรือ google drive ลง Inbox ให้ผู้ประสานงานกิจกรรมในเพจ Smart Start Idea by GSB Start up ประจำมหาวิทยาลัยเพื่อให้คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ตัดสิน

สนใจติดต่อสอบถามคณะวิทยาการจัดการ คุณสุจิตรา โทรฯ 02-244-5701 หรือ 064-746-2445

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ขยายเวลาปิดมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ขยายเวลาไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563)
ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง สรรหาด้วยวิธีการเสนอชื่อจากคณะบุคคล/ส่วนงาน/บุคคล ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ส่งแบบเสนอชื่อได้ตั้งแต่ วันที่ 29 เมษายน - 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดทำการ ดูรายละเอียด/ดาวน์โหลด ประกาศฯ และแบบเสนอชื่อ ได้ที่ www.dusit.ac.th และระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)