ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดโต๊ะนักเรียนขาแสตนเลสพร้อมเก้าอีั,ชั้นวางรองเท้า, ชั้นวางของ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดโต๊ะนักเรียนอนุบาลแสตนเลสพร้อมเก้าอีั,ชั้นวางรองเท้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำขอบปูน พร้อมทำกรวดล้างรอบสวนบริเวณโฮมเบเกอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง