กิจกรรม “86 มุมมองศิษย์สวนดุสิต กับ 86 ปี สวนดุสิต”
ในโอกาสครบรอบ 86 ปี สวนดุสิต ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 นี้ (วันนี้ 17 พ.ค.63 นำเสนอมุมมองศิษย์เก่่า 35 ท่าน)

เชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า
ร่วมติดตาม แนวคิด/มุมมอง/ความรู้สึกและความผูกพันจากศิษย์สวนดุสิต

ถึงวันนี้แม้กายเราจะห่างกัน แต่ใจเราใกล้กันเสมอ และหากมีโอกาสเราจะกลับมาเจอกันอีกครั้ง เพราะที่นี่คือ “สวนดุสิต”
#สวนดุสิต #86ปีสวนดุสิต
กิจกรรม “86 มุมมองศิษย์สวนดุสิต กับ 86 ปี สวนดุสิต” (18 พ.ค.63)
กิจกรรม “86 มุมมองศิษย์สวนดุสิต กับ 86 ปี สวนดุสิต” (16 พ.ค.63)