ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาระบบโมบายแอปพลิเคชั่น สำหรับอาคาย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รายการซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง เครื่องคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๓๘๐ ชุด
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดโต๊ะนักเรียนอนุบาลแสตนเลสพร้อมเก้าอีั,ชั้นวางรองเท้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง