ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำโดย ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร เป็นเจ้าภาพสนับสนุนอาหารให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) เมนู “ข้าวหมูแดง” แจกจ่ายให้ประชาชนภายใต้โครงการ “จังหวัดลำปางร่วมบรรเทาทุกข์จากภัยโควิด-19”  ไปยังกลุ่มเป้าหมายหลักในแต่ละชุมชน จำนวน 300 ชุด จัดส่งโดยทีมงานฟู้ดแพนด้าลำปาง ณ บริเวณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครลำปาง วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 

  

ประชุมผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(11)/2563
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ด้วยระบบออนไลน์ ZOOM Cloud Meeting ประจำปีการศึกษา 2563