ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตภายในห้องวิชาการปฐมวัยและ ประถมศึกษาและห้องทะเบียนของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ด้วยระบบออนไลน์ ZOOM Cloud Meeting ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานทำกำแพงกันเสียง Chiller ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง