ขอเชิญผู้บริหาร​ อาจารย์​ บุคลากร​ ศิษย์เก่า​ และท่านที่มีจิตกุศลร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้โอกาสทางการศึกษาด้วยการบริจาคสมทบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผลิตภัณฑ์เจลและสเปรย์ล้างมือ สำหรับเด็กจาก LA-OR Plus SHOP