ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ขยายเวลาปิดมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รายการจัดซื้อลิขสิทธิ์ และขออนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๑ รายการ