ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนชุดฆ่าเชื้อโรคด้วยเกลือและเคมีภัณฑ์ ระบบสระว่ายน้ำ วิจิตรอาคาร โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

มสด. เปิดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 2
ทรงพระเจริญ