😍คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าการเรือน-สวนดุสิต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
🙏🙏🙏ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต​ และผู้มีจิตกุศล ร่วมมอบโอกาสทางการศึกษาด้วยการบริจาคสมทบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
❤️💰“ทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19”โดยร่วมบริจาคผ่านเลขบัญชี 079-7-18104-7 กองทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19
ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
😀(เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของยอดบริจาค)
📮ส่งหลักฐานการโอนเงินบริจาคและส่งรายละเอียด
เพื่อขอใบเสร็จรับเงินได้ที่ https://lin.ee/yII6mtJ
☎️สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
0 2244 5198-9 กองประชาสัมพันธ์ 0 2244 5555 , 0 2244 5100-5
หรือ https://donate.dusit.ac.th/

มสด. เปิดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 2
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนชุดฆ่าเชื้อโรคด้วยเกลือและเคมีภัณฑ์ ระบบสระว่ายน้ำ วิจิตรอาคาร โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง