ประกาศราคากลางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์สวนงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง ระบบสำรองข้อมูล(Backup) พร้อมสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๑ ระบบ