ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง ระบบสำรองข้อมูล(Backup) พร้อมสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๑ ระบบ

ประกาศราคากลางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเนินดิน พร้อมปลูกหญ้าและปลูกดอกไม้ ไม้ประดับ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง