ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกลูกจ้างของมหาวิทยาลัยเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ พ.ศ.2563 (คลิก)

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสถานภาพลูกจ้างของมหาวิทยาลัยป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ พ.ศ.2563 (คลิก)

ประกาศการรับชุดครุยของบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี 2560-2561-กองพัฒนานักศึกษา
ประกาศรับสมัครงาน-บริษัทวายแอลจี บลูเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด-บริษัทด้านการซื้อ-ขายทองคำ