หอมขจรฟาร์ม โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดให้เช่าพื้นที่เพาะปลูก ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ สนใจติดต่อสอบถาม 02-2445049 คุณจักรพันธ์ (คุณอาร์ม)
ประกาศการรับชุดครุยของบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี 2560-2561-กองพัฒนานักศึกษา