รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมการอนุญาตใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาระหว่าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับ บริษัท คลีนเมด จำกัด โดยมีวาระเรื่อง การนำเสนอผลิตภัณฑ์ จำนวน 4 ประเภท (อาหารแปรรูป/อาหารเสริม เครื่องปรุงเครื่องสำอาง และอื่นๆ), ขั้นตอนการอนุญาตใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา, ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์, การพัฒนาโจทย์จากผู้ประกอบการ ฯลฯ ณ ห้องประชุม Dusit Bistro มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 

  

 

 

 

 

ม.สวนดุสิต รับการตรวจความพร้อมมาตรการการใช้อาคารก่อนเปิดภาคเรียน (มาตรการป้องกันโควิค-19)
สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ดำเนินการจำหน่ายพัสดุ ด้วยการขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง