รองศาสตราจารย์ พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิตให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตดุสิต สถานีตำรวจนครบาลสามเสน และมณฑลทหารบก ในโอกาสเข้าตรวจพื้นที่ของมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติตามมาตรการการใช้อาคารก่อนเปิดภาคเรียน (มาตรการป้องกันโควิค-19 ) วันที่ 25 มิถุนายน 2563

  

คณะครุศาสตร์ ม.สวนดุสิต เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
การประชุมการอนุญาตใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาระหว่าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับ บริษัท คลีนเมด จำกัด