ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ และ ดร.วีณัฐ สกุลหอม รองคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าพบ พณฯ ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขอรับคำแนะนำในการเตรียมความพร้อมและการปรับตัวของนักศึกษาคณะครุศาสต์ตามวิถี New normal  

  

สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ประชุมบุคลากรเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานในเดือนพฤษภาคม 2563
ม.สวนดุสิต รับการตรวจความพร้อมมาตรการการใช้อาคารก่อนเปิดภาคเรียน (มาตรการป้องกันโควิค-19)