“รับสมัครนักศึกษาส่งอาหาร”
กิจกรรมดีดีเพื่อนักศึกษาสวนดุสิต เพิ่มรายได้พิเศษในช่วงที่ว่างจากการเรียน
ม.สวนดุสิต 2 ช่องทางคือ
1.การสมัครเป็น Rider
2.การ pre-order
โดยกลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับสวนดุสิตเดลิเวอรี่ รับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมส่งอาหารเดลิเวอรี่ของมหาวิทยาลัยฯ สนใจลงทะเบียนสมัครผ่าน QRcode หรือ https://forms.gle/hMew2LRbB2mPcYPL8 ได้ตั้งแต่บัดนี้ หรือสอบถามได้ที่ 0 2244 5757

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ขอเชิญส่งผลงานภาพยนตร์สั้น (คลิปวีดิโอ) หัวข้อ “เยาวชนกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมป้องกันการทุจริต”
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การลดค่าบำรุงการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019