หลักสูตรอบรมภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมงเพื่อไปสอบใบอนุญาตขับขี่ จองคิวล่วงหน้าได้ที่ โทร 099 320 9346 หรือ add line id : hcdsuandusit
 
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ร่วมกับ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2
โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม การอบรมภาคทฤษฎีให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
 
รายละเอียดข้อมูลการจองคิวอบรมและตารางเวลาการอบรมในแต่ละวัน ผู้ที่สนใจสามารถเลื่อนดูรายละเอียดทางด้านล่างได้เลยครับ
 
เปิดอบรมทุกวัน จันทร์-อาทิตย์
วันจันทร์-ศุกร์ มีวันละ 1 รอบ เวลา 13.00-18.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เปิด 1 รอบ เวลา 09.00-14.00 น.
(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชยวันสำคัญต่างๆ)
สิ่งที่ต้องเตรียม :
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
2.ค่าลงทะเบียน 500 บาท (ชำระวันที่มาอบรม)
หลักสูตรใหม่ อบรม 5 ชั่วโมง และต่ออายุ 2 ชั่วโมง อบรมเสร็จรับใบรับรองทันที สามารถนำไปสอบที่สำนักงานขนส่งสาขาต่างๆ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 099 320 9346 หรือ add line id : hcdsuandusit
สถานที่อบรม :
อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน (ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์)
ฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
หมายเหตุ :
1.อบรมสำหรับผู้ที่ขอรับใบขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว
2.มีเฉพาะที่จอดรถจักรยานยนต์เท่านั้น
3.โปรดแต่งกายสุภาพ
4. เตรียมปากกาและสมุดจด
5. การลงทะเบียนสำหรับรอบวันจันทร์ – ศุกร์ เริ่มเวลา 12.00 – 13.00 น. และ การลงทะเบียนสำหรับรอบวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 09.00 น. หากมาลงทะเบียนช้ากว่ากำหนดให้จองอบรมเข้ามาใหม่
6. หากเคยมีใบขับขี่มาก่อนให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน
**การอบรมใบขับขี่เป็นการอบรมใบขับขี่ส่วนบุคคลเท่านั้น การสอบข้อเขียนและขับขี่ ต้องนำใบรับรองนำไปยื่นสอบที่ขนส่งสาขาต่างๆ
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดสติกเกอร์ห้องปฏิบัติการบริการการบิน ชั้น ๕ และ ชั้น ๖ อาคาร ปฏิบัติการบริการการบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หอมขจรฟาร์ม โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดให้เช่าพื้นที่เพาะปลูก ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ สนใจติดต่อสอบถาม 02-2445049 คุณจักรพันธ์ (คุณอาร์ม)