คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมกับธนาคารออมสิน ขอเชิญร่วมประกวด Idea ผ่านคลิปวิดีโอ ในกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ในโจทย์ “นำเสนอธุรกิจโดดเด่น สุดยอดเพชรประจำท้องถิ่น” สามารถส่งใบสมัครได้ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2563  
การอบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา รหัส 63 (ที่รายงานตัวรอบ4-5) https://onlinecourse.dusit.ac.th/