สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๓ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.
ร่วมลงนามถวายพระพร (คลิก)
 
ตารางกิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำเดือน กรกฏาคม - สิงหาคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ ส่วนงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง