ตารางกิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำเดือน กรกฏาคม – สิงหาคม 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๓ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.