ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ซื้อชุดมีดให้กับนักศึกษาของโรงเรียนการรียนการเรือน รหัส ๖๒ จำนวน ๓๑๐ ชุด
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ สำนักงานโรงเรียนกฎหมายและการเมือง อาคารบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง